مناقصه عمومی تامین خودرو برای سال 1400
جلسه کمیسیون بازگشایی پاکت‌های مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تامین خودرو برگزار شد.
سند راهبردی منابع انسانی سازمان مدیریت تدوین می شود
مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تدوین سند راهبردی منابع انسانی این سازمان خبر داد.
انتصاب مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
طی حکمی از سوي مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سیمین محمد پور به عنوان مدیر واحد مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی سازمان منصوب شد .
جلسه کمیته مناقصات برگزار شد|ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده
مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری و روستایی با ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده برگزار شد.
جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره برگزار شد|بررسی مدارک 18 شرکت کننده
جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری با بررسی مدارک 18 شرکت کننده برگزار شد.

گزارش تصویری