انتصاب مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
طی حکمی از سوي مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سیمین محمد پور به عنوان مدیر واحد مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی سازمان منصوب شد .
جلسه کمیته مناقصات برگزار شد|ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده
مدیر اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری و روستایی با ارزیابی کیفی 6 شرکت کننده برگزار شد.
جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره برگزار شد|بررسی مدارک 18 شرکت کننده
جلسه کمیسیون خرید خدمات مشاوره ویژه نقشه های بلوک شهری با بررسی مدارک 18 شرکت کننده برگزار شد.
صرفه‌جويي و مقررات دقيق اداري و مالي در سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان‌هاي استاني با جديت رعايت مي‌شود ‌
معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به محدودیت منابع و شرایط تنگنای اقتصادی، رعایت اصل صرفه‌جویی و استفاده شایسته از امكانات رعایت قوانین و مقررات، اولویتی گریزناپذیر است.
دیدار معاون توسعه منابع انسانی و هماهنگی استان ها با کارکنان سازمان
زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و هماهنگی استان ها با کارکنان سازمان مدیریت تهران دیدار کرد

گزارش تصویری